ZARZĄD

Zarząd klubu Lechia Kostrzyn


PREZES Marek Wojciechowski


WICEPREZES Artur Chmiel


SKARBNIK Henryk Stoiński


SEKRETARZ Michał Gniatkowski


CZŁONEK Andrzej Korcz


CZŁONEK Kamil Osior


CZŁONEK Marcin Roszkowiak